Konservatorskolens værksteder og laboratorier

Skole
Konservatorskolen
Kategori
Konservering

Konservatorskolen har en række veludstyrede laboratorie- og værkstedsfaciliteter, der indgår i uddannelsen af konservatorer og sikrer forskning inden for bevaring af vores fælles kultur- og naturarv på højeste niveau. 

Hver afdeling har egne værksteder og laboratorier 

Konservatorskolens fem afdelinger har hver et eller flere værksteder og laboratorier tilknyttet, hvor en stor del af undervisningen foregår. 

Fælles kemilaboratorium

Skolen har et veludstyret kemilaboratorium, som bruges af alle skolens studerende. Laboratoriet har mikroskoper, ældningsudstyr, et SEM (ScanningElektronMikroskop), HPLC samt andet relevant udstyr.

Materiale-test

Skolen har et klimastyret prøverum til fysisk materialeprøvning, fx styrkeprøver af tekstil.    

Foto

Skolen har faciliteter til fotografering, såsom fotoatelier, røntgenrum, billedredigering samt mørkekamre.

 

Værkstederne ledes, vedligeholdes og opdateres af medarbejdere med konservatorfaglig baggrund, som vejlede de studerende og supportere dem på et højt fagligt niveau.