Metalværkstedet

Skole
Designskolen
Kategori
Design

På værkstedet, der i til hverdag kaldes ’metalværkstedet’,  arbejder studerende, undervisere og forskere med modeller og prototyper til fremtidens produkter. Her testes og udvikles design i 1:1-skala – og med visualisering af opgaver fra idéfase til præsentation. 

Studerende, indføres via introduktionskurser til værkstedet og kan arbejde med værkstedets mange specialmaskiner og svejse-, slibe og valseudstyr, der giver form til fremtidens industrielle designløsninger. Værkstedet rummer mulighed for eksperimenter i model og plast og en lang række specialteknikker, der gør designerne i stand til at udvikle intelligente produkter, holdbare løsninger og inspirerende former.

Værkstedet ledes af en værkstedsleder med designfaglig baggrund, som kan sparre med de studerende og supportere dem på et højt fagligt niveau om alt fra maskinbrug, sikkerhedsforhold til materialers egenskaber og forarbejdning.