Vision, Mission og Værdier

KADK’ bestyrelse vedtog i 2012 en levende vision og ny strategisk ramme for KADK's aktiviteter under overskriften ”Kandidater og Viden, der former fremtiden”. 

Vision

KADK ønsker at være internationalt anerkendt som Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og kulturarven, og som udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling.

Det skal ske i et internationalt campusmiljø med værksteder, tegnebordsundervisning og projektbaseret uddannelse.

KADK’s kandidater skal være kendetegnet ved bevidstheden om, hvordan en særlig nordisk tilgang til formgivning kan udvikles og omsættes i nye kontekster. Vi vil sikre, at vores kandidater går ud i verden med analytiske, metodiske og kunstneriske færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe, forandre og bevare fremtidens samfund og kultur.

Mission

“Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering”.

(Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, nr. 465 af 8. maj 2013)

Værdier

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering bygger på et stærkt bånd af tværgående værdier.

Stærke traditioner
KADK bygger videre på tre historisk velforankredeskoler. Disse har udviklet kultur og naturbevaring og formgivning af fysiske objekter og miljøer til standarder, der er internationalt anerkendte.

Kvalitet på højeste niveau
På KADK stræber vi efter højeste kvalitet i undervisning og vidensproduktion inden for fagfelterne arkitektur, design og konservering.

Kunst og videnskab på lige fod
På KADK er udvikling af ny viden både baseret på forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed og samtidig i dialog med professionernes faglige praksis.

Innovation og udforskning af nye felter
Vi udforsker kontinuerligt nye felter, og på tværs af kunst, videnskab og praksis opstår således innovation, som befrugter både kulturbærende og praksisrettede tematikker, der understøtter erhvervsområdets behov for ny viden.

Individuel læring både i teori og praksis
Undervisningen er baseret på en kombination af teori og praksis. En væsentlig del af undervisningen foregår ved tegneborde og på værksteder samt ved fælles fremlæggelser og faglige diskussioner i mindre enheder af undervisere og studerende.

Internationalt udsyn
På KADK udvikler studerende og medarbejdere kompetencer i dialog med en international omverden for at sikre en stadig højnelse af kvaliteten i vores aktiviteter.

Tydelig ledelse med stor faglig frihed
På KADK tror vi på at tydelig ledelse med store frihedsgrader i de faglige miljøer er grundlaget for både trivsel og stor værdiskabelse.

KADK Vision og Strategi 2015