Cirkulær økonomi - seminarrække

I forlængelse af udstillingen ’Cirkulær Økonomi i arkitektur og design’ præsenterer KADK en åben seminarrække, der blandt andet vil sætte fokus på emner som ny nordisk bæredygtighed og business-modeller for cirkulær økonomi. Seminarrækken trækker på viden og erfaring fra nogle af verdens førende arkitekter og designere på området, der er inviteret til at tale om deres arbejde på det cirkulære felt. 

Arkitektur

God arkitektur i en cirkulær økonomi
24.10.2017 - kl. 15-17: KADK, auditorium 2
Hvordan ser cirkulær arkitektur ud og hvordan gør den en forskel? Hvordan arbejder man i praksis med upcycling og design-til-adskillelse? Hvordan kan man designe for radikal co2-reduktion og samtidig skabe ny mening, identitet og skønhed i arkitekturen?

Anders Lendager (Lendager Group), Søren Nielsen (Vandkunsten) og Katrine West Kristensen (Fællestegnestuen) præsenterer aktuelle projekter, hvor upcycling og design-til-adskillelse bliver brugt til at reducere byggeriets ressourceforbrug og til at udvikle en ny æstetik og etik i arkitekturen. 

Lendagers boligbyggerier Ressourcerækkerne og Upcycle Studios, Vandkunstens boliger i træ i Lisbjerg og Fællestegnestuens arbejde på at udvikle Danmarks første fuldt ud cirkulære almenboliger vil være blandt projekterne, der bliver præsenteret. Professor Anne Beim (KADK) vil deltage i debatten om de arkitektoniske kvaliteter i cirkulær økonomi.  

Seminaret giver indblik i nogle af de mest markante arkitekturprojekter, der lige nu forvandler den cirkulære økonomi fra teori til praksis, og inviterer til debat om, hvad arkitekturen kan gøre for at fremme en bæredygtig omgang med ressourcer.

Design med naturen. Design for fællesskabet
9.11.2017 - kl. 14-16: KADK, auditorium 2
Hvad er naturens rolle i fremtidens byer og byggerier? Hvordan kan vi designe med naturen for at fremme resiliens, biodiversitet, sundhed og fællesskab? Hvordan skaber vi rammerne for at borgerne selv kan dyrke fremtidens grønne byer?

Rasmus Astrup (SLA) og Flemming Rafn Thomsen (Tredje Natur) præsenterer aktuelle projekter, der arbejder integreret med natur, byrum og bygning for at håndtere udfordringer som klimatilpasning og miljøforurening, men også for at skabe grobund for fællesskab og for at forankre vores tilværelse som byboere i et større kredsløb.

SLA’s bolig- og kontorkompleks hen over ringvejen Périphérique og Dubai Sustainable School og Tredje Naturs renovering af Enghaveparken og masterplan for Vinge centrum vil være blandt projekterne, der bliver præsenteret. Philip Hahn-Petersen vil præsentere Habitats arbejde med at engagere lokalsamfundet, virksomheder og børn i at dyrke naturen i byen. Præsentationerne kick-starter en debat om, hvordan vi ved at designe med naturen kan skabe mere bæredygtige byer med stærkere lokalsamfund.

Food and the city
23.11.2017 - kl. 15-17: KADK, auditorium 2
We live in cities. Food is produced in the countryside. Or so we are used to think. But what is the future relation of cities and food production? Can architecture invent new ways of integrating farming and city life? What is the importance of food production for the liveability and sustainability of cities? 

This lecture is conducted by Sinus Lynge, Partner of EFFEKT, Jeff Risom, Partner and Managing Director at Gehl, and Nee Rentz-Petersen from KADK. In the lecture they will provide danish and global perspectives on the interactions of urban living and food production. Sinus Lynge will present EFFEKT’s ReGen Villages that aims to do for eco-villages what Tesla has done for electric cars. Jeff Risom will provide a global perspective on food production as a driver of urban culture. Nee Rentz-Petersen will discuss how and to what extent food production can be taken to scale in urban environments and industrial areas.

Ny nordisk bæredygtighed
07.12.2017 - kl. 15-17: KADK, auditorium 2
Demokratisk design, social bevidsthed, dagslys og naturlige materialer. Hvilken rolle spiller den nordiske design tradition for fremtidens bæredygtige arkitektur? Hvad er potentialet i at sætte mennesket i centrum, når det handler om at drive en bæredygtig udvikling? Hvordan spiller social og miljømæssig bæredygtighed sammen i praksis?

Lone Wiggers (CF Møller), Signe Kongebro (Henning Larsen Architects) og Kasper Guldager (3xN) præsenterer nye internationale projekter, der tager en nordisk tilgang til bæredygtig arkitektur, hvor sociale kvaliteter og naturbaserede løsninger er designmæssige kerneværdier. 

Blandt de præsenterede projekter vil være: C.F. Møllers nye højhuse i træ i Sverige. 3XN og GXN’s Quay Quarter Tower i Sydney, der er designet til at kunne forandre sig med brugernes liv. Henning Larsens hovedsæde for Siemens, der er designet med dagslys og integreret i byen, sådan at byggeriet også er en vision for, hvad det vil sige at være en lokalt engageret global megavirksomhed. Præsentationerne efterfølges af en debat om dansk bæredygtig arkitektur på det internationale marked, og hvilken rolle den nordiske designtradition kan spille i udviklingen af fremtidens bæredygtige arkitektur.

Design

26.10.2017 - kl. 15-17: KADK, Auditorium 2
About recycling textile into furniture and decorative elements
This lecture is conducted by Wickie Meier, CEO of Really, and Lea Nordstrøm, Technical Manager of Kvadrat.

The seminar will focus on recycling textile into furniture and decorative elements. Really upcycles end-of-life textiles to create materials that challenge the design and architecture industries to rethink their use of resources, and to design with a circular economy in mind.

Kvadrat is partner in LAUNCH Circular and helps innovators scale through collaboration. Wickie Meier (CEO at Really Cph) and Lea Nordstrøm (Technical Manager at Kvadrat) will talk about their professional and personal journey towards a circular economy and how theyhave collaborated from the very beginning.


16.11.2017 - kl. 15-17: KADK, Auditorium 2
About design inspired by nature, with lamps and packaging grown from mushroom material
This lecture is conducted by Jeff Betts, CEO at Ecovative and Jonas Engberg, Head of Sustainability of IKEA. The seminar will focus on biomaterials and design inspired by nature where lamps and packaging are grown from mushroom materials. Ecovative’s technology resolves critical concerns for waste, energy, and consumer health. The products are a completely biodegradable replacement for polystyrene, packing material or insulation.

IKEA is a partner in LAUNCH Circular and helps innovators scale through collaboration. Jonas Engberg (Sustainability Manager at IKEA) and Jeff Betts (Founder of Ecovative and LAUNCH Innovator 2016) will talk about their professional and personal journey towards a circular economy and how they have collaborated in new packaging.


14.12. 2017 - kl. 15-17: KADK, Auditorium 2
Business models for circular economy and online marketplace for unused fabrics and high quality raw materials
This lecture is conducted by Stephanie Benedetto, Founder of Queen of Raw. The lecture will focus on business models for a circular economy and how an online marketplace for unused fabrics and high quality raw materials was established.

Queen of Raw is an online marketplace connecting designers with global suppliers selected for their innovative raw materials, sustainability value, and avant-garde approach to fashion and technology.

Stephanie Benedetto is founder of Queen of Raw and LAUNCH. Innovator 2016. She will talk about her professional and personal journey towards a circular economy and how her platform have scaled through LAUNCH.