Om Institut for Konservering

Institut for Konservering er etableret i den faglige struktur for KADK, der består af seks institutter. Instituttet er identisk med Konservatorskolen, der således både har status af skole og institut. Konservatorskolens leder  Rikke Bjarnhoff indtager derfor en dobbeltrolle som fagleder og institutleder og deltager i KADK's ledelse på begge niveauer.

Du kan læse mere om Institut for Konservering/Konservatorskolens studieprogrammer og forskning nedenfor.