Konservatorskolens Aftagerpanel

Konservatorer i Danmark finder fortrinsvis ansættelse på Arkiver, Museer og Biblioteker (de såkaldte ABM institutioner). Her er det konservatorernes opgave at tage bedst muligt vare på og formidle vores fælles kulturarv gennem rådgivning og præventiv såvel som aktiv konserveringsindsats. Konservatorer arbejder derudover på det private arbejdsmarked og løser opgaver for både institutioner, virksomheder, kirker og private.

Konservering er et meget materiale- og fagspecifikt fag, der udbydes fra 2019 på 4 fagprogrammer, som i princippet afspejler det arbejdsmarked, som faget henvender sig til. I en tid med forandringer arbejder aftagerpanelet med at identificere nye markedsmæssige muligheder samtidig med, at vi undersøger, om der er behov for at forandre eller justere de eksisterende uddannelser i forhold til samfundets krav til faget.

- Michael Højlund Rasmussen, Formand for Konservatorskolens aftagerpanel