Designstuderende udvikler ideer til Medicinsk Museion

Dato
11.03.2016
Kategori
Uddannelse og studieliv

I efterårssemesteret 2015 har ni studerende fra bachelorprogrammet i Rumdesign v. Institut for Bygningskunst og Design deltaget i et samarbejdsprojekt med Medicinsk Museion - Københavns Universitets medicinhistoriske museum.

De studerende har arbejdet med genstande fra Medicinsk Museions tandlægesamling og udviklet designforslag til en kommende udstilling om tandlægefagets praksis og historie.

Museets udstillingsleder Bente Vinge Pedersen siger om samarbejdet: ”De studerede har udforsket vores samlinger og vores bygninger fra en materiel og formbevidst vinkel og på en meget inspirerende måde vist os, hvordan designprocessen kan bruges i kurateringen og konceptudvikling af udstillinger.”

For de studerende har samarbejdet med Medicinsk Museion betydet, at de har haft en reel ’kunde’ at designe til: ”Det, at forme sin designproces ind i en rigtig opgave og opdage at ens ideer og tanker fungerer og kan indgå i museets arbejde på en meningsfuld måde, har været en virkelig god læreproces", siger studerende Liv Sofia Engelbrecht Dannevang.

Underviser Ane Pilegaard har udviklet projektforløbet på baggrund af sin ph.d.-forskning omkring rumlig formidling af materielle genstande i museumsudstillinger. 

I projektforløbet har de studerende haft mulighed for at låne historiske tandlægeinstrumenter fra Medicinsk Museions samling. Gennem materiale- og lyseksperimenter har de udforsket genstandenes udstillingspotentiale:

Lyseksperiment
Materialeeksperiment

I Rose Marie Tholstrup Hermansens udstillingsdesign er fokus rettet mod museets samling af tandlægeinstrumenter. Rose har arbejdet med et dynamisk, cirkulært montredesign der komplementerer museets eksisterende samlingskabinetter og som skaber en zoom-effekt i forhold til instrumenternes særegne formmæssige karakter.