Job- og karrieremuligheder

Gennem uddannelsen har de studerende opbygget en kompetence i registrering, analyse og værdisætning samt kunstnerisk forslagsstillelse i eksisterende bygninger og bymiljøer. Denne kompetence indrammer både de teoretiske, tekniske og arkitektoniske aspekter i vores fælles kulturarv herunder særlig fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Derfor er vores kandidater at finde i en lang række sammenhænge. Her kan bl.a. nævnes: nogle fortsætter som phd. studerende, andre får ansættelser i styrelser, kommuner og andre offentlige institutioner, på tegnestuer og andre private virksomheder. Endelig starter nogle som selvstændige iværksættere.