Job- og karrieremuligheder

Under indtryk af fagområdets udvikling i praksis – hvor størstedelen af alle fremtidige byggeopgaver kommer til at omhandle indgreb i den eksisterende bygningsmasse – dækker uddannelsen en bred spændvidde af kompetencer inden for kulturarvens forvaltning, bevaring og transformation set i et bæredygtigt helhedsperspektiv. 

Undervisningens mål er at uddanne kandidater, der kan praktisere, forvalte og udvikle fagområdet i hele dets bredde. Det sker ved at træne en reflekteret stillingtagen og tydelig bygningskunstnerisk holdning til aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og relevante tematikker der appellerer til og inspirerer en nutidig opmærksomhed. 

Gennem studiet har kandidaterne opbygget en teoretisk viden og en række konkrete færdigheder og kompetencer, der kommer direkte i anvendelse i fagets praksis, eksempelvis opmåling, analyse og værdisætning samt bygningskunstnerisk forslagsstillelse. 

Kandidaterne uddannet fra Kulturarv, Transformation og Restaurering finder beskæftigelse bredt inden for arkitektfaget, eksempelvis på store og små nationale og internationale tegnestuer, i organisationer, forvaltninger, kommuner, styrelser og hos producenter, ligesom flere kandidater har iværksat egen praksis.