Nyt samarbejde med Bevica Fonden styrker forskning og undervisning

Dato
03.05.2016
Kategori
Samarbejde og erhverv

Bevica Fonden har bevilget 4,9 mio. kr. til projektet ’Universelt Design & tilgængelighed for alle: Arkitektur, byer og rum’. Projektet fokuserer på, hvordan man kan gøre det byggede miljø mere tilgængeligt for mennesker med motoriske udfordringer, fx ældre og bevægelseshandicappede.

Inklusion og tilgængelighed skal være en iboende kvalitet
Arkitekter og designere har som bekendt stor indflydelse på, hvordan byer og rum bliver udformet og indrettet, og derfor er det essentielt at arkitekt- og designstuderende i løbet af deres studietid får en grundlæggende viden om inklusion og tilgængelighed.

Evnen til at omsætte den viden i konkrete arkitektoniske løsninger skal være en naturlig del af den faglighed, som de kommende arkitekter og designere tager med sig fra uddannelsen på KADK: Hvis arkitekten og designeren ved mere om, hvad det vil sige at opleve bygninger og rum med et bevægelseshandicap, kan det måske være med til at ændre indgroet vanetænkning om by og rum – og dermed udvikle faget som helhed.

Målet er, at tilgængelighed ikke skal være et særligt hensyn, men en helt naturlig, indlejret del af ny arkitektur, hvor forskellige funktionelle krav bliver indlejret i gode helhedsorienterede løsninger.

Bevica Fondens direktør Marianne Kofoed og Fagleder for Arkitektskolen Peter Thule Kristensen

Et samarbejde med samfundsrelevans
På KADK er der stor entusiasme over samarbejdet med Bevica Fonden. ”Jeg er utrolig stolt over den flotte bevilling fra Bevica Fonden,” siger fagleder for Arkitektskolen Peter Thule Kristensen. ”Det er startskuddet på et erhvervssamarbejde med et yderst relevant fokus: Hvordan vi som arkitekter og designere kan være med til at forbedre forholdene for mennesker med bevægelsesudfordringer – og hvordan en øget forståelse af mennesker med særlige behov kan være med til at udvikle arkitekturen til gavn for hele samfundet. ”

Direktør for Bevica Gruppen, Marianne Kofoed, glæder sig også over samarbejdet: "Vi ser frem til et godt og givtigt samarbejde på dette område, hvor mennesker med bevægelseshandicap kan komme til at nyde godt af forskningen og vi i fællesskab kan bryde med indgroede forestillinger og vaner, når der skal tænkes i tilgængelighed”. 

Pengene fra Bevica Fonden skal bl.a. gå til delfinansiering af en Postdoc og efterfølgende lektorat, ErhvervsPhD’er og gæsteprofessorer inden for temaet ’Universelt design og tilgængelighed’. Det er et område, hvor behovet for ny og velfunderet viden er stort – særligt blandt byggeriets beslutningstagere. 

Om Bevica Fonden
Bevica er en erhvervsdrivende fond. Bevica står for BEvægelse, VIden og CAre. Bevica Fondens vision er at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed.