Bachelorprogram

Finder sted

Indfarvede gipsmodeller, første år, efterår 2017
Studier af Piranesi i forbindelse med studiekreds, efterår 2017
Studierejse til Iran for 130 studerende og undervisere, januar 2016
Tegneundervisning
Model støbt i 3d-printet form. BA-eksamensmodel, forår 2018
Tredjeårs-studerende afleverer deres individuelle programmer for BA-opgaven, efterår 2017
Model af kirkegård, første år, efterår 2017

Kort om Finder sted

På programmet 'Finder sted' arbejder vi med arkitektur som kultur. Vi er interesserede i byer, bygninger og rum, som noget, der dyrkes frem, og som er forankret i en fælles kulturarv. Vi stiller opgaver, som fordrer en stærk kontekstforståelse og stedsbevidsthed. Vi lægger vægt på arkitekturen som en kunstform og opfordrer studerende til at kombinere analytisk, kritisk tænkning, tektonisk forståelse og kunstnerisk produktion.

Vi har en generøs og inspirerende studiekultur med aktive studerende, som tager ansvar for fællesskabet. 

Følg os på Instagram - @findersted

Programansvarlig